Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Κινητήρες, σωληνοειδή, πρόγραμμα οδήγησης σανίδες/
Αξεσουάρ

Αξεσουάρ

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
R88A-CAWD005SR88A-CAWD005SOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:POWER CABLE 5M
R88A-CAU015BR88A-CAU015BOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:POWER CABLE CE W/BRAKE 15M
3G3AX-REM02K1017-IE3G3AX-REM02K1017-IEOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:3G3_X BRAKING RESISTOR
R88A-CAGA005BRR88A-CAGA005BROmron Automation & SafetyΠεριγραφή:CABLE SERVOMOTOR ROBOT 5M
PanasonicPanasonic
MX7G10BAMX7G10BAPanasonicΠεριγραφή:GEARHEAD 1/10 RATIO 60MM
MX6G15BUMX6G15BUPanasonicΠεριγραφή:GEARHEAD 1/150 RATIO 60MM
DVMB48RYDVMB48RYPanasonicΠεριγραφή:BRAKE UNIT FOR BLDC MOTOR
MX9G25HMX9G25HPanasonicΠεριγραφή:GEARHEAD 1/25 RATIO 90MM
CrouzetCrouzet
8103701181037011CrouzetΠεριγραφή:GEARBOX RC65 - RATIO = 125
8102111981021119CrouzetΠεριγραφή:GEARBOX 810210 RATIO = 1200 AVEC
8102100581021005CrouzetΠεριγραφή:GEARBOX 810210 RATIO = 20 AXE=79