Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Δήλωση τιμολογίου

Δήλωση τιμολογίου

Πληροφορίες τιμολογίου:


Αγαπητοί χρήστες, θα λάβετε το επίσημο εμπορικό τιμολόγιό μας μετά την αγορά από το Micro-Semiconductor.com, διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω οδηγία.

1, Οδηγίες έκδοσης τιμολογίου

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί από το Micro-Semiconductor.com. Το ποσό του τιμολογίου εξαρτάται από το ποσό του πραγματικού ποσού που πληρώσατε.
Το Micro-Semiconductor.com παρέχει δύο είδη τιμολογίων, το τιμολόγιο ΦΠΑ (μη εκπεστέο) και το ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ (εκπεστέο).
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα λειτουργίας και να αποφευχθεί το αποτέλεσμα επιστροφών, το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των αγαθών από τους χρήστες.
Συμπληρώστε τη σωστή διεύθυνση, υπεύθυνο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου για να διασφαλίσετε ότι τα τιμολόγια μπορούν να παραδοθούν ακριβώς. Εάν δεν συμπληρώσετε αυτές τις πληροφορίες, το Micro-Semiconductor.com θα στείλει τιμολόγιο στην ίδια διεύθυνση με τα εμπορεύματα που αποστέλλονται, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εγκαίρως.

2, τιμολόγιο ΦΠΑ

Το Micro-Semiconductor.com εκδίδει συνήθως τιμολόγιο ΦΠΑ για χρήστες που δεν είναι γενικοί φορολογούμενοι.
Παρακαλώ γράψτε το κατάλληλο όνομα της εταιρείας και τα φορολογικά στοιχεία στο τιμολόγιο.

3, ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ

Εάν πρέπει να εκδώσετε "ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ", επικοινωνήστε με τη λογιστική μας, διαφορετικά το σύστημα Micro-Semiconductor.com θα εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ.
Συμπληρώστε και ελέγξτε προσεκτικά για όλες τις πληροφορίες τιμολογίου, το Micro-Semiconductor.com δεν θα αναλάβει την ευθύνη εάν υπάρχει κάποιο λάθος.
Το ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ θα αποσταλεί ρητά μετά την επιβεβαίωση της αποστολής.
Συμπληρώστε το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φόρου, το όνομα τράπεζας και τον λογαριασμό, τη διεύθυνση αποστολής τιμολογίου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ κανονικά, αλλά όλες οι συμπληρωμένες πληροφορίες πρέπει να είναι ίδιες με την πληρωμή φόρου.
Το όνομα της εταιρείας πρέπει να είναι το όνομα της βιομηχανικής και εμπορικής καταχώρισης.
Η διεύθυνση της εταιρείας και ο αριθμός τηλεφώνου του τιμολογίου πρέπει να είναι ίδια με τα στοιχεία της εταιρείας σας.
Ο αριθμός φορολογικής εγγραφής είναι ο αριθμός <>, 15 αριθμοί συνήθως, ελέγξτε προσεκτικά και εισάγετε.
Το όνομα της τράπεζας και ο αριθμός λογαριασμού πρέπει να είναι γραμμένα και για τα δύο.

4, Ανακοινώσεις

Εάν οι χρήστες γράψουν λανθασμένες πληροφορίες για το ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ, τότε το Micro-Semiconductor.com θα εκδώσει αυτόματα τιμολόγιο ΦΠΑ και χωρίς επιστροφή.
Το Micro-Semiconductor.com δεν θα αποδεχτεί το αίτημα επανέκδοσης του ειδικού τιμολογίου ΦΠΑ, εάν έχουμε ήδη εκδώσει τιμολόγιο σύμφωνα με τις πληροφορίες των χρηστών.

5, φιλική υπενθύμιση

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εκδοθέν τιμολόγιο, επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό τμήμα Micro-Semiconductor.com.
Εάν δεν λάβετε τιμολόγιο σε 30 ημέρες μετά την παραλαβή των αγαθών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών Micro-Semiconductor.com. Δεν θα εκδώσουμε τιμολόγιο δεύτερη φορά εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε 90 ημέρες (από την ημερομηνία παραγγελίας)
Το όνομα του προϊόντος στο τιμολόγιο θα είναι ηλεκτρονικά συστατικά, ο αριθμός ανταλλακτικού θα γράφεται ως πραγματική παραγγελία, χωρίς κανένα άλλο ειδικό αίτημα.

6, επιστροφή τιμολογίου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας εάν διαπιστώσετε ότι τα στοιχεία τιμολογίου είναι λανθασμένα ως παραγγελία, το Micro-Semiconductor.com θα αντικαταστήσει και θα στείλει σωστά αυτά το συντομότερο δυνατόν.
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας εάν θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες τιμολογίου, θα στείλουμε το αναθεωρημένο τιμολόγιο στην υποδεικνυόμενη διεύθυνσή σας μετά την επιβεβαίωση του οικονομικού μας τμήματος.
Χωρίς έγκριση εξυπηρέτησης πελατών, το οικονομικό μας τμήμα δεν θα αποδεχτεί την αίτηση για επανέκδοση τιμολογίου μέσω τηλεφώνου, φαξ, email.