Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Στοιχεία αεραφρού Magnetics - μετασχηματιστή,
Μαγνητικό σύρμα

Μαγνητικό σύρμα

CNC TechCNC Tech
610214610214CNC TechΠεριγραφή:MW-28C SL 14AWG 1KG/2.2LBS
600214-15600214-15CNC TechΠεριγραφή:MW35-C HY 14AWG 15KG/33LBS
600214600214CNC TechΠεριγραφή:MW35-C HY 14AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
610222610222CNC TechΠεριγραφή:MW-28C SL 22AWG 1KG/2.2LBS
BeldenBelden
80558055BeldenΠεριγραφή:MW-28C SL 30AWG
80528052BeldenΠεριγραφή:MW-28C SL 24AWG
80808080BeldenΠεριγραφή:MW-35C HY 28AWG
80818081BeldenΠεριγραφή:MW-35C HY 30AWG
AdafruitAdafruit
35223522AdafruitΠεριγραφή:ENAMELED COPPER MAGNET WIRE 11